ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเทพราช-ลาดกระบัง บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณคลองกาหลง ถนนเทพราช-ลาดกระบัง ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเทพราช-ลาดกระบัง ตั้งแต่คลองกาหลง ถึงคลองพระยานาคราช ทั้งสองฝั่ง
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
  • โกดัง คิง เพาเวอร์
  • หมู่บ้านบาหลี บีช

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

……………………………..

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

การประปานครหลวง