‘สุชาติ’ มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เร่งยกระดับช่างมืออาชีพรับธุรกิจโรงแรม จ.ภูเก็ต ฟื้นตัวหลังโควิด -19 คลี่คลาย

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานช่างอย่างมืออาชีพ” รองรับภาคธุรกิจบริการ โรงแรมและการท่องเที่ยวฟื้นตัวภายหลังโควิด -19 คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานช่างอย่างมืออาชีพ” ณ โรงแรมพูลแมนภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ผมมาพบปะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานช่างอย่างมืออาชีพ” ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่าน เพราะการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างโรงแรม นับว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลงานซ่อมบำรุงของโรงแรมทั้งระบบไฟ ระบบน้ำ ระบบปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโรงแรมมีหัวหน้าช่างที่มีความรู้ ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการงานช่างอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วงานบริการต่าง ๆ ของโรงแรมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า ลดปัญหาข้อร้องเรียน ลดการสูญเสีย รวมทั้งต้นทุนการดำเนินงาน

“ผมขอชื่นชมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันช่วยเหลือสถานประกอบกิจการโรงแรมซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถให้แก่หัวหน้าช่างโรงแรม” นายสุรชัย กล่าว

………………………………….