อธิบดีกรมหมอดิน ร่วมคณะ รมช.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสยเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) พื้นที่แปลงหมายเลข No 601 แก่เกษตรกร จำนวน 250 ราย ทำการปักป้ายยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลงหมายเลข No 603 พื้นที่กว่า 3,617 ไร่ เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมตรวจติดตามความพร้อมการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาด 2.02 ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ วงเงิน 171 ล้านบาท ในพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 แปลงหมายเลข No 602 กว่า 683 ไร่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อที่จะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ ครม.สัญจร-ภูเก็ต ในวันที่ 3 พ.ย. 2563 นี้

รมช.ธรรมนัส เปิดเผยว่า “ในวันนี้ ดำเนินการปักป้ายคำสั่งให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข 603 ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถจะนำที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป อีกทั้งยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร เป็นจำนวน 262 ราย 285 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,074 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 6 อำเภอในจังหวัดกระบี่ อันได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.เขาพนม อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา และ อ.ลำทับ”

 

……………………………..