นฤมล เยือน ภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาแรงงานหนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สู้วิกฤตโควิด-19

รมช.แรงงาน เยือนจังหวัดภูเก็ต พัฒนาแรงงานภาคบริการและท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด-19

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน@Phuket พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชน โดยมีศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วจากผลกระทบโควิด -19 การจัดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชน @Phuket ในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน ให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจภาคเอกชนให้กลับมาประกอบกิจการได้เป็นปกติมีการจัดกิจกรรมในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคบริการและท่องเที่ยว ทำให้คนในวัยแรงงาน สามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง มีทักษะในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ ที่มั่นคง และส่งผลต่อรายได้ของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการเพิ่มศักยภาพของแรงงานนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เช่น สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานประจำท่าเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน ในศตวรรษที่ 21 เช่น สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน @ Phuket ในวันนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้นำสาธิตการฝึกอบรมเป็นตัวอย่างบางหลักสูตร ได้แก่ การทำเบเกอรี การทำเครื่องดื่มและอาหาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม และช่างแต่งผม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การประเมินและรองรับความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

หลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดฝึกอบรม สามารถสมัครผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต รวมถึง platform ไทยมีงานทำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035

………………………………………..