รมว.พม. เปิดบ้านเด็กฮอลแลนด์ บริการรับเลี้ยงเด็ก 24 ชม. ฟรี ที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 2 พ.ย 63 เวลา 10.45 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดบ้านเด็กฮอลแลนด์ ภายใต้มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งมอบเงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ราย โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นายจุติ กล่าวว่า บ้านเด็กฮอลแลนด์ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก อายุ 2-6 ปี ในรูปแบบ Day Care Night Care 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อช่วยเหลือพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงบุตรโดยลำพัง และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ ในขณะที่บุตรหลานมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาทุนมนุษย์นับว่ามีความสำคัญที่สุด ซึ่งการลงทุนในมนุษย์นั้น มีความคุ้มค่ามาก ในขณะเดียวกัน กระทรวง พม. จะดำเนินการตรงนี้อย่างดี เพราะเราต้องใช้สติปัญญา เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ ตนเห็นว่าบ้านเด็กฮอลแลนด์มีความสำคัญที่ต้องเพิ่มกิจกรรมในเชิงรุก ด้วยการให้ความรู้ในเชิงวิชาการร่วมด้วย ถึงแม้ว่ากระทรวง พม. อาจจะมีงบประมาณไม่มาก แต่เราเชื่อว่าการสนับสนุนทั้งระบบของกระทรวง พม. จะสามารถสร้างเด็กให้มีความมั่นคง เป็นเด็กดี มีคุณธรรม และเป็นคนเก่ง พร้อมที่จะพัฒนาประเทศต่อไป เพราะช่วงอายุเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ ถึง 13 ปี นับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก

…………………………………….