ชุมพร – กฟผ. รวมพลังจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรทะลุเป้าหมาย 100 ไร่

จังหวัดชุมพร ร่วมกับ กฟผ. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 3 ปลูกป่าชายเลนเพิ่ม 5 ไร่ ฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้ทะลุเป้าหมาย 100 ไร่

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมพลังจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกป่าชายเลนเพิ่มอีก 5 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ต.ทุ่งคา
อ.เมือง จ.ชุมพร จนทะลุเป้าหมาย 100 ไร่

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน-2 กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย กฟผ. รณรงค์เชิญชวนเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร ซึ่งครั้งนี้ได้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มประมาณ 5 ไร่จนสามารถดำเนินการได้ทะลุเป้าหมาย 100 ไร่  สำหรับในพื้นที่ จ.ชุมพร กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่าแล้วเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,065 ไร่ แบ่งเป็น ป่าบก 10,165 ไร่ และป่าชายเลน 1,900 ไร่ ซึ่งการปลูกป่าชายเลนรวมจำนวน 100 ไร่นี้ เป็นการปลูกต้นโกงกางทั้งหมด คาดว่าจะสามารถลด CO2 ได้ประมาณ 275 ตันต่อปี ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลนทั่วประเทศมายาวนานกว่า 24 ปี ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศแล้วกว่า 466,000 ไร่ โดยนำหลักการปลูกป่าตามผลการศึกษาทางวิชาการมาเป็นแนวทาง คือ ปลูก 1 ปี และบำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งจะเลือกพื้นที่ปลูกป่าตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผืนป่า และเต็มใจที่จะช่วยดูแลรักษาป่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เดิมจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งทำกินและมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ จนเป็นแหล่งพักพิงและอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันป่าถูกบุกรุกเพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง จนไม่เหลือเป็นสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และส่งผลให้จำนวนสัตว์น้ำลดลง ซึ่งการฟื้นฟูตามธรรมชาติคงต้องใช้เวลานาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจึงได้ขอคืนพื้นที่จากบริษัทเอกชน จำนวน 2,700 ไร่ พร้อมทั้งรับการสนับสนุนจาก กฟผ. ให้ช่วยพลิกฟื้นพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนป่าให้กับชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ กฟผ. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

————————————