ศทส.ส.ป.ก.ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนใหม่!!

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา  10.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ารับตำแหน่ง โดยมี นายสมเจตน์ ศรีชัยวาลย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นผู้แทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  มอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วย นายชัชฤทธิ์ สมเชื้อ วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข นายสมชาย วนาสินชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นายจิรชาติ โพธิ์อุบล นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจี รอดชะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

………………..