กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนกันยายน 2561

กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนกันยายน 2561 พบอุบัติเหตุลดลง 2% จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักขับรถเร็วและหลับใน ทางตรงเกิดเหตุสูงสุดกว่า 60%

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนกันยายน 2561 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 662 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 119 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 576 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 899 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน ๒๕60 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 2% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 1% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 3% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 69% (460 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 7% (43 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 5% (36 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 2% (13 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 60% (400 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 19% (124 ครั้ง) และทางแยก 6% (42 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 35% (321 คัน) รถยนต์นั่ง 25% (228 คัน) และรถจักรยานยนต์ 14% (126 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันตก 10% และภาคตะวันออก 10% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 105 ห้วยบง – แม่สลิดหลวง จังหวัดตาก จำนวน 11 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ    ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลและขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง