รมช.ศธ ลงพื้นที่การติดตามการดำเนินงานนโยบายการจัดการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์วิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานนโยบายการจัดการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา

โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่ทางสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงจัดขึ้น อาทิ นิทรรศการ การส่งเสริมการอ่าน คนไร้สัญชาติ การจัดการศึกษาชาวไทยมอแกน ทูบีนัมเบอร์วัน และนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

โอกาสนี้เอง ตัวแทนครูผู้ช่วย ได้ถือโอกาสอันสำคัญนี้ กล่าวขอบคุณพร้อมมอบพวงมาลัยและของที่ระลึก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนและช่วยเหลืออัตราการบรรจุสำนักงาน กศน.ในตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงาและพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันได้เป็นผลสำเร็จ

……………………………….