กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทงเพื่อตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธี ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นคืนวันลอยกระทง

กรมเจ้าท่า ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พร้อมออกประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ และออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งยังออกคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พ.ศ.2563 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เน้นย้ำให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ อาทิ ตรวจสภาพตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ และใบอนุญาตคนประจำเรือที่ถูกต้อง ในส่วนของผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ให้ตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะเทียบเรือ อุปกรณ์พวงชูชีพ ไฟแสงสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ ป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารบนโป๊ะเทียบเรือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวทางน้ำในคืนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ายังได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.ท่าเรือพระราม 8 2.ท่าเรือตลาดยอดพิมาน 3.ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 4.ท่าเรือไอคอนสยาม และ 5.ท่าเรือเอเชียทีค (ฝั่งธนบุรี) พร้อมจัดเรือรักษาการณ์จำนวน 10 ลำ ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ทั่วไปจำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 2 ลำ เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ จำนวน 8 ลำ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือกำลังพล 171 คน ท่าเรือ 62 ท่า แยกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา 55 ท่าเรือ คลองแสนแสบ 7 ท่าเรือ เรือ 10 ลำ ส่วนภูมิภาค กำลังพล 720 เรือ 48 ลำ รวมกำลังพลทั้งสิ้น 891 คน เรือ 58 ลำ  สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กองบังคับการตำรวจน้ำสถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทงนอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้มอบหมายและประสานงานทุกหน่วยรายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย
______________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์