เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้ต้อนรับนาย คีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในเดือนตุลาคมนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ขอบคุณ นายคีริลล์ บาร์สกี ที่ช่วยสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นมิตรประเทศที่ดีของไทยมายาวนานกว่า 120 ปี และในช่วงที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ฯ ได้แสดงความยินดีกับนายคีริลล์ ในโอกาสที่จะเดินทางกลับไปกรุงมอสโกเพื่อเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย และเชื่อว่าไทยและรัสเซียจะมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องต่อไป

นายสนธิรัตน์ ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ระหว่างสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2560 ที่มีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 120 ปี การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียในเดือนเมษายน ณ กรุงเทพ การจัดกิจกรรม Business Matching ในเดือนกันยายน ณ เมืองวลาดิวอสต็อก และมูลค่าการค้าสองฝ่ายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น 5 เท่า ตามที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้เคยตกลงร่วมกันไว้

นอกจากนี้ ในปี 2561 นี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเยือนไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ (นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ) และคณะนักธุรกิจของรัสเซียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ การส่งผู้แทนระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Economic Forum ครั้งที่ 22 ในเดือนพฤษภาคม ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การประชุม Eastern Economic Forum ครั้งที่ 4 และการจัดกิจกรรม Business Matching ในเดือนกันยายน ณ เมืองวลาดิวอสต็อก และการจัดกิจกรรม THAI Festival เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ กรุงมอสโก

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สำหรับความร่วมมือที่ดีของฝ่ายไทยมาโดยตลอด และย้ำถึงความสำคัญในการสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันในทุกด้านต่อไป โดยหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะพัฒนาไปอย่างดียิ่งขึ้นไปอีก

ทั้งนี้ ในปี 2560 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 29 ของไทยในตลาดโลก และอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States : CIS) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 3,130 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 61.20 คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 1,060 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซียมีมูลค่า 1,035 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 79.15 ในขณะที่ไทยนำเข้าจากสหพันธรัฐรัสเซีย 2,095 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 53.60 ทั้งนี้ ในปี 2561 (ม.ค.-ก.ค.) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียมีมูลค่า 1,944 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 29.49 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่อยู่ในยุทธศาสตร์การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็น Strategic Partnership เพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และสามารถเป็นประตูสู่ยุโรปตะวันออก โดยสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU)

———————————–

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ