“จุติ” รับแก้ปัญหาน้ำประปาราคาสูง-น้ำท่วม ให้ชาวชุมชนเอื้ออาทรภูเก็ต(ถลาง)

วันที่  1 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) เพื่อรับฟังปัญหาสำคัญของชุมชน ได้แก่ ราคาน้ำประปาราคาสูงและนำ้ท่วม พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางอัญชี วานิช เทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ได้มาลงพื้นที่ด้วยตนเอง ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ทำให้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเราจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุและจากไป สำหรับปัญหาบางส่วน สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์กรของเราเอง แต่ในบางส่วนต้องแก้ไขด้วยการบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งนี้ ตนมีความตั้งใจว่าจะทำงานด้วยความทุ่มเทและเต็มที่ โดยสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ หรือเรื่องที่จะต้องประสานการแก้ไข และจะนำเข้าประชุมในคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาชุมชนเรื่องน้ำประปาราคาสูง จากเดิมที่มีราคา 10 กว่าบาท แล้วขึ้นราคาเป็น 30 กว่าบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากพอสมควร เรื่องนี้จะต้องนำไปเจรจากับการประปาส่วนภูมิภาค โดยจะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี  และเมื่อรัฐบาลรับทราบแล้ว จะทำให้รู้แนวทางการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขราคาน้ำประปาให้เท่ากับราคาเดิมได้ เราจะจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน ปัญหาน้ำท่วมชุมชน ต้องขอความกรุณาจากหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ โดยต้องประสานกับทางนายกเทศมนตรีและจังหวัดว่ามีงบประมาณในการให้ความช่วยเหลืออย่างไร ส่วนการระบายน้ำ ต้องประสานกับกรมทางหลวงว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะนำปัญหานี้ไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายใหม่ 2 เรื่อง คือ ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำเรื่องเสนอผลงานทุก 3 เดือน ซึ่งตนจะติดตามปัญหาและแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในที่สุด

#######