รฟม. แจ้งปิดช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า

รฟม. แจ้งปิดช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี                                        ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี     มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า 2 จุด เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 บริเวณศูนย์การค้าดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ถึง เชิงสะพานข้ามศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา

  • ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณศูนย์การค้า
    ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ถึง เชิงสะพานข้ามศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระยะทางประมาณ 600 เมตร
  • และเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดช่องจราจรทางขวา ฝั่งขาเข้า เพิ่มอีก 1 ช่องจราจร เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน

จุดที่ 2 บริเวณกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถึง เชิงสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต

  • ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณกรมทหาร
    ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถึง เชิงสะพานข้ามถนนวิภาวดี ระยะทางประมาณ 900 เมตร
  • และเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดช่องจราจรทางขวา ฝั่งขาเข้า เพิ่มอีก 1 ช่องจราจร เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน          โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555