กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 4 แห่ง ขายทรัพย์ได้กว่า 139 ล้านบาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ จำนวน 95 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 139,999,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ทำงานประจำได้มีโอกาส เข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดการขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความแออัด ด้วยการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร มีการลงทะเบียนเข้าออกผ่านทางระบบไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีกำหนดจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถตรวจสอบทรัพย์ที่จะทำการขาย และลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าได้ที่ www.led.go.th