สดร. เผยภาพ “ไมโครบลูมูน” คืนลอยกระทงวันฮาโลวีน 31 ต.ค. 63

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 และดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงในคืนไกลโลกที่สุดในรอบปี วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ห่างจากโลกประมาณ 406,153 กิโลเมตร คืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กที่สุดในรอบปี เรียกว่า “ไมโครฟูลมูน” และยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือน จึงเรียกว่า “ไมโครบลูมูน” นอกจากนี้ยังตรงกับคืนวันฮาโลวีนและวันลอยกระทงอีกด้วย สดร. ​ได้นำภาพมาเปรียบเทียบกับขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงใกล้โลกที่สุดในรอบปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ห่างจากโลกประมาณ 356,836 กิโลเมตร แสดงให้เห็นขนาดปรากฏที่แตกต่างกันชัดเจนขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)