ซีพี เฟรชมาร์ท จับมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ Young Chef rising star จากผู้ให้สู่พันธมิตรที่ยั่งยืน

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ (Young Chef Rising Star project) ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสานฝันนักเรียนระดับอาชีวะสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ โดยมี ทีมเถ้าแก่กลาง ซีพี เฟรชมาร์ท เขตพระนคร มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ พร้อมจำหน่ายอาหารหลากหลายเมนู เช่น ข้าวหน้าหมูทอดน้ำจิ้มแจ่ว ข้าวหน้าไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่ว ชุดสะเต๊ะรวมมิตร (หมู ไก่ กุ้ง ตับ) นอกจากนี้ยังมี  FIVE STAR และ ทรู มาร่วมออกบูธด้วย

ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ริเริ่มโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาอาชีวะภาควิชาคหกรรม ของวิทยาลัยฯ ด้านการประกอบธุรกิจอาหารและวิชาชีพเชฟ โดย ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมถ่ายทอดทักษะ ความรู้การปรุงอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ การใช้วัตถุดิบคุณภาพ ปลอดภัย  และนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพเสริมรายได้ในระหว่างเรียนได้อีกด้วย

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กล่าวว่า การร่วมมือกับซีพี เฟรชมาร์ทดำเนินโครงการนี้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนอาชีวะมาก ทั้งช่วยเปิดโลกและมุมมองอาชีพและธุรกิจด้านอาหารให้กับนักเรียนจากภาควิชาคหกรรม และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ควบคู่กับฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านอาหารแบบครบวงจร รวมถึงเป็นการช่วยสานฝันของเยาวชนในการเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคตอีกด้วย

นางศุภรา ศรีบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ  เห็นโอกาสในการพัฒนาและสนับสนุนเยาวชน เสริมสร้างทักษะอาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเชฟ หรือ ผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อสานฝันเยาวชนเป็นเชฟมืออาชีพรุ่นใหม่ของไทย ที่มีความสามารถในการปรุงอาหารที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และเรื่องของรสชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาชีพเชฟ ยังเชื่อมั่นว่า เชฟรุ่นเยาว์กลุ่มนี้จะมีความรู้และใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย ส่งมอบอาหารที่อร่อยให้แก่ผู้บริโภค

“โครงการนี้ สอดคล้องกับหลักปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ของเครือซีพี ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นบุคลากรที่มีทักษะด้านการปรุงอาหารควบคู่กับการทำธุรกิจด้านอาหาร  ได้เรียนรู้เทคนิคการทำให้อาหารอร่อยปลอดภัย มีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และยังช่วยให้น้องมีรายได้ในระหว่างเรียน โดย ซีพีเอฟ นำศักยภาพการเป็นผู้นำด้านอาหาร มาช่วยสนับสนุนการปั้นเชฟไทยสู่ระดับสากลในอนาคต” นางศุภรา กล่าว

ด้าน นางสาววรรษมน แมสซิลี นักศึกษา ปวช. ปี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยให้ตนเองและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ได้สร้างสรรค์เมนูต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้จากการเยี่ยมชมกิจการของซีพีเอฟ ซึ่งจะช่วยต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเองในอนาคต ขอบคุณ ซีพี เฟรชมาร์ท ที่นำวัตถุดิบของสด คุณภาพดี มาให้ช่วยฝึกฝนทักษะการเป็นเชฟผ่านโครงการดีๆ เชื่อว่าจะสามารถต่อยอดโครงการไปสู่กลุ่มอาชีวะอื่นๆ ได้./