📣📣 ประกาศให้ขบวนเร็วที่ 171/172 หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีควนเนียง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

🚂 การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร รวมถึงการขนส่งสินค้าวัสดุต่างๆ ที่สถานีควนเนียง จังหวัดสงขลา ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน ทดแทนขบวนรถเร็วที่ 169/170 ที่ยังไม่กลับมาเปิดให้บริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้
1. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ถึงสถานีควนเนียง เวลา 05.26 น. ออกจากสถานี เวลา 05.27 น.

2. ขบวนที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ ถึงสถานีควนเนียง เวลา 16.05 น. ออกจากสถานี เวลา 16.06 น.

และตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 การรถไฟฯ​ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาเดินรถในเส้นทางสายใต้​ทุกขบวน​ เนื่องจากกำลังก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสถานีนครปฐม​-สถานีชุมพร ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนเวลาที่สถานีควนเนียงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศอีกด้วย​ ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้
1. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ถึงสถานีควนเนียง เวลา 06.11 น. ออกจากสถานี เวลา 06.12 น.

2. ขบวนที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ ถึงสถานีควนเนียง เวลา 16.12 น. ออกจากสถานี เวลา 16.13 น.

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง