รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/53783

………………………………