รฟม. ทดลองเปิดให้บริการ ลานจอดรถยนต์ 24 ชั่วโมง ณ MRT สถานีห้วยขวาง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำการทดลองเปิดให้บริการลานจอดรถ MRT สถานีห้วยขวาง (ทางเข้า-ออก ที่ 1) ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ดังนี้

– ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดค่าบริการ 15 บาท / 2 ชั่วโมง จอด 20 – 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเหมาจ่าย 150 บาท จอดรถเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงใหม่
– สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดค่าบริการ 50 บาท/ชั่วโมง จอด 20 – 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเหมาจ่าย 1,000 บาท จอดรถเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2716 4000 ต่อ 2320 และ 2325 เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

………………………………….