สบพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

………………………………………