ขายทอดตลาด ปปง. คึกคัก นาฬิกาแบรนด์เนมขายดี ยอดประมูลพุ่งสูงลิ่ว

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2562 ประเภท นาฬิกาข้อมือ แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องออกกำลังกาย และทรัพย์สินอื่น จำนวน 43 รายการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้จำนวน 40 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 625,810 บาท โดยรายการที่น่าสนใจ เช่น

  1. 1. นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อแท็คฮอยเออร์ จบการประมูลที่ 19,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 10,000 บาท
  2. 2. นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อกามิน จบการประมูลที่ 9,100 บาท จากราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
  3. 3. นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ แบบผู้หญิง สองกษัตริย์ หน้าเพชร 10 เม็ด จบการประมูลที่ 120,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 70,000 บาท
  4. นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ สองกษัตริย์ หน้าเพชร 10 เม็ด จบการประมูลที่ 156,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 90,000 บาท
  5. นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ หน้าปัดสีทอง ล้อมเพชร สายสีเงินและทอง จบการประมูลที่ 91,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 60,000 บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ

 

***************************