ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เข้าพื้นที่เตรียมรับเสด็จ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด และอำเภอ เข้าพื้นที่เตรียมรับเสด็จ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศศช.บ้านเลอะกรา และ ศศช.บ้านแม่ลง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 27-28 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา