อธิบดีเบญจพร ร่วมมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จ.น่าน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกร ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า “เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยจากการได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่/ครัวเรือน และลำไยต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป จึงได้มีการมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 11,252 ราย เป็นจำนวนเงิน 102,921,025 บาท และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย เกษตรกรต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย”

………………………………..