กรมอนามัยเตือนวัยรุ่นห้ามใจคืนลอยกระทง หวั่นพลาดมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน เสี่ยงท้องไม่พร้อม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนคู่รักวัยรุ่นบางกลุ่มอาจใช้ช่วงคืนวันลอยกระทงแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับคู่รักโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน อาจเสี่ยงท้องไม่พร้อมตามมา แนะนำหากห้ามใจไม่ได้ให้รู้จักใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง คู่รักวัยรุ่นชาย-หญิง มักนิยมชักชวนออกมาลอยกระทงกัน และหลาย ๆ คู่อาจชักชวนกันไปเที่ยวต่อ จนร้ายแรงถึงขั้นจับกลุ่มเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ซึ่งหากวัยรุ่นไม่สามารถหักห้ามใจหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ ควรมีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แสดงถึงความรับผิดชอบของวัยรุ่นชายอีกด้วย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรณีที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือพบว่าถุงยางอนามัยรั่วหรือขาดขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน   จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดโอกาสของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธีการกินที่ถูกต้องคือ กินเม็ดแรกให้เร็วที่สุด และกินเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดที่ 1 ภายใน 12 ชั่วโมง และไม่แนะนำให้กินยาเกิน 4 เม็ดต่อเดือน ซึ่งสามารถกินยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด พร้อมกันในครั้งเดียวได้ โดยที่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างจากการแบ่งกินเป็น 2 ครั้ง แต่อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ง่ายขึ้น จึงไม่ควรใช้เป็นประจำ และเลือกใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเฉพาะในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้ป้องกัน หรือมีการใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เกิดจากความผิดพลาดหรือล้มเหลว

“ทั้งนี้ วิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ดีที่สุดคือ งดการมีเพศสัมพันธ์หรือ มีเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยตัวของวัยรุ่นเองที่ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ มีความยับยั้งชั่งใจ และตระหนักถึงปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อเพื่อนต่างเพศและเพศตรงข้ามให้เหมาะสม อันจะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นให้ลดลงได้” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

……………………………….

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 30 ตุลาคม 2563