อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข DTAM Healthy

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  เวลา 15.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข DTAM Healthy ร่วมด้วยนพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีพร้อมด้วยผู้บริหารโดยมี นางภาวนา คุ้มตระกูล เลขานุการกรม กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตระหนักและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และก่อให้เกิดความรักความสามัคคี  กิจกรรมครั้งนี้ได้นำ Application ง่ายๆ ชื่อ Mobike  ซึ่ง Mobike คือแพลตฟอร์มจักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด  ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยวันนี้มีการแนะนำเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เริ่มต้นลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น และสามารถสแกน QR code บนจักรยานเพื่อปั่นไปออกกำลังกายได้ในทันที