#อธิบดีกรมประมง..ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่​ 30 ตุลาคม​ 2563​  เวลา​ 09.00 น.​ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน ณ บ้านหว้าใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยพื้นที่หนองทานตะวันได้เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2563 มีนายเฉลิม แก้รัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันกำหนดกฎกติกาเพื่อดูแลบริหารจัดการแหล่งน้ำ และมีการระดมหุ้นเพื่อตั้งกองทุน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯแล้วจำนวน 94 คน มีผู้ถือหุ้นจำนวน 154 หุ้น มีเงินในกองทุนรวมทั้งสิ้น 15,400 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมประมงได้ให้คำแนะนำคอยเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน พร้อมร่วมกับชุมชนเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดรายได้ตั้งแต่ในปีแรกที่ดำเนินการ เป็นเงิน 21,917 บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายลูกพันธุ์ปลานิล 500 ตัว เป็นเงิน 1,500 บาท การขายปลาดุก 278 กิโลกรัม เป็นเงิน 19,467 บาท และการขายปลาในคอก 450 บาท และมีแผนที่จะปันผลคืนแก่สมาชิกหลังจากเปิดจับปลาประมาณเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานในปีต่อไป ทางชุมชนจะมีการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ บ่ออนุบาลลูกปลา เปิดจำหน่ายลูกปลาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป สร้างโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง และให้ชุมชนอื่นได้เรียนรู้นำไปต่อยอดสำหรับดำเนินการในแหล่งน้ำอื่นต่อไป ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประมงยังได้พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่หนองทานตะวันจำนวนทั้งสิ้น 52,000 ตัว ได้แก่ ปลานิล 10,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 40,000 ตัว ปลาจีน 1,000 ตัว ปลาสวาย 1,000 ตัว และร่วมปลูกต้นไม้ริมหนองทานตะวันด้วย

…………………………………..