กรมการแพทย์แผนไทยฯเผยตำรับยาศิลาจารึกวัดโพธิ์ ชู“น้ำมันสมานแผล” ภูมิปัญญาชาติ เปิดตัวครั้งแรกในงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 5”

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดตัว ตำรับยาแผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 5 ชู ตำรับ“น้ำมันสมานแผล”พร้อมชมนิทรรศการ และองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาติ ตลอด 5 วัน

นายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน “สัปดาห์ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ “ครั้งที่ 5 “นวดไทย” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปีนี้นอกจากศาตร์ด้านการนวดไทยที่เป็นจุดเด่นของงานแล้ว ภายในงานมีนิทรรศการองค์ความรู้ ตำรับ ตำรายาแผนไทย ที่อยู่คู่กับวัดโพธิ์มาช้านาน ซึ่งพบตามแผ่นศิลาจารึกภายในวัด ปีนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดตัวตำรับ “ยาน้ำมันสมานแผล” เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ อยู่ในตำรายาของวัดโพธิ์ ซึ่งตำรับยานี้ถูกคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพื่อนำไปใช้เป็นรายการยาในระบบบริการสุขภาพของประเทศ การประกอบวิชาชีพและการเรียนการสอนด้านการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย รวมทั้งการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรมและในสถานบริการสุขภาพ

ตำรับยาน้ำมันสมานแผล มีตัวยาในสูตรตำรับ 21 ชนิด ประกอบด้วย ใบขอบชะนางขาว ใบขอบชะนางแดง ใบขี้เหล็ก ใบเถาวัลย์แดง ใบทองหลางใบมน ใบน้ำเต้า  ใบไผ่ป่า ใบพุงดอ ใบมะเดื่ออุทุมพร ใบมะเฟือง ใบมะระ ใบย่านาง ขั้นตอนการทำ ให้คั้นเอาน้ำสดให้ได้ 1 ทะนานหลวง หรือ 1 ลิตร หลังจากนั้นจึงนำตัวยาเทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนเยาวพาณี สีเสียดเทศ ตะเคียน กำยาน ขี้อ้ายนา บดเป็นผงละเอียด ผสมลงในน้ำมัน เคี่ยวจนน้ำมันงวด และนำมากรองใช้เป็นยาทาภายนอก วิธีการใช้ นำสำลีชุบน้ำมันทาแผลหรือปิดแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น สรรพคุณ ตำรับยานี้ใช้รักษาในกรณีแผลสดหรือแผลเน่าเปื่อย ซึ่งสามารถใช้ได้กับแผลในผู้ป่วยเบาหวานและแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในโรคดังกล่าวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเที่ยวชมงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 5 “นวดไทย” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่29 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (5 วัน) เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

…………………………..