อัญเชิญพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช ประดิษฐานรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 29 ต.ค.63 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ โดยมี ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

สำหรับพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัชนั้น สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ถวายพระนามให้ แปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงรุ่งเรืองในการช่วยเหลือประชากรด้วยธรรมโอสถ โดยประดิษฐาน ณ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นที่สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
…………………………………..