รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ วิศวกรกรมทางหลวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ วิศวกรกรมทางหลวง เสียชีวิตกะทันหันขณะร่วมออกรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง ThaiPBS ในการชี้แจงถึงโครงการสร้างสะพานข้ามแยกพยุหะคีรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  เวลา 17.00 น. ณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายนิวัฒน์ สุรโชติเกรียงไกร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ที่เสียชีวิตกะทันหันขณะร่วมออกรายการสถานีประชาชน ทางช่อง ThaiPBS ในการชี้แจงถึงโครงการสร้างสะพานข้ามแยกพยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ สุรโชติเกรียงไกร  ถือเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างสมเกียรติ เป็นข้าราชการของประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นผู้มีบทบาทในการออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆของกรมทางหลวง สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด มีแนวคิดในการออกแบบที่โดดเด่นและมองปัญหาครอบคลุมในหลายมิติในหลายโครงการ สร้างความภาคภูมิใจให้กับกรมทางหลวงเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับผลงานการออกแบบที่ได้สร้างสรรค์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง มีจำนวนมาก ได้แก่

1.งานออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตม – ต.ลำลูกบัว กม.53 – กม.62+076

2.งานออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถทางหลวงหมายเลข 35 (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) (ขาเข้า)

3.งานออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครสวรรค์ – สลกบาตร กม.353 –    กม.373

4.งานออกแบบโครงการบูรณะทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์(ด้านตะวันตก)

5.งานออกแบบโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สาย บ.ทาทอง – บ.สวน สมบูรณ์(ขาขึ้น) กม.54+700.000 – กม.89+000.000

6.งานออกแบบโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สาย แยกอินทร์บรี– อ.สากเหล็ก ตอน  แยกอินทร์บุรี – บ.หนองบัวทอง ตอน 1 และ ตอน 2

7.งานออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ สะพาน ข้ามคลองชลประทาน ระหว่าง สี่แยกปฐมพร – บ.เขาบ่อ

8.งานออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1

9.งานออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สาย เขื่อนเพชร – บางกุฬา

10.งานออกแบบโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรฯ สาย อ.นครชยศรี– ต.ดอนตม

นอกจากนี้ ยังร่วมออกแบบทางแยกเข้าวัดห้วยมงคล บนทางหลวงสาย 37 จ.ประจวบคีรีขันธ์  ออกแบบพัฒนาทาง

แยกเขาบันไดอิฐ แยกบ้านลาด จ.เพชรบุรี งานแก้ปัญหาแยกบ้านสิงห์บนทางหลวงหมายเลข4 จ.ราชบุรี และผลงานอื่นๆ อีกจำนวนมาก