ฉลองครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ชูความเชี่ยวชาญศูนย์การรักษาเฉพาะทางแบบครบวงจร 5 ด้าน พร้อมเปิดตัวของที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่นล่าสุดจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ”

กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2563 – ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 11 ปี “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ชูความเชี่ยวชาญศูนย์การรักษาเฉพาะทางแบบครบวงจร 5 ด้าน สานต่อพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ในการเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับประชาชนทุกชนชั้น และ พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ พร้อมเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์สุขภาพสร้างสังคมไทยสุขภาพดีผ่านเว็บไซด์และช่องยูทูป CHULABHORN CHANNEL และ 2 รายการใหม่ล่าสุด “PCCMS MED – MOMENT พลังขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางสุขภาพ” รายการสารคดีสั้นแนว Edutainment ที่จะพาไปเปิดประสบการณ์สู่โมเมนต์ของโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทย และ “ท่องโรคกับหมอจุฬาภรณ์” รายการทอล์กเพื่อให้ข้อมูลการป้องกันดูแลสุขภาพในโรคต่างๆ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ขึ้นเวทีเสวนาพูดคุย พร้อมชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล พัฒนาคุณภาพด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยให้ก้าวหน้า ผ่านกิจกรรมระดมทุนแคมเปญ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยของศูนย์การรักษาต่างๆและเตรียมพร้อมบริการทางการแพทย์ในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่มีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการกลางปี พ.ศ. 2565 ผู้ร่วมกิจกรรมทำบุญบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Set หน้ากากผ้าการกุศล 4 สี 4 ลายโรคไลฟ์สไตล์ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในงานยังมีเหล่าคนดัง อาทิ แมท-ภีรนีย์ คงไทย, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, วาววา-ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, โบ๊ท-ธารา ทิพา, ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ และเหล่าสาวงามจากเวทีประกวด Miss Universe Thailand 2020 ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่นใหม่ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ” โดยทางมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 6 ภาพ เพื่อนำมาต่อยอดจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล หลากลายดีไซน์ หลากหลายไอเท็ม เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล ผ่านการสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่นนี้ ซึ่งผู้บริจาคนอกจากจะได้รับของที่ระลึกที่สามารถนำไปมอบให้เป็นของขวัญแทนใจในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนี้ ยังสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีจำนวน 2 เท่าด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ซึ่งในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 11 มีการเติบโตพัฒนาจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรเพื่อเป็นที่พึ่งทางการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกโรค ด้วยพระกรุณาธิคุณในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทย ตลอดจนพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขอนามัยแก่ประชาชน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบริการทางการแพทย์และนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นเลิศเข้ามารักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างดีตามมาตรฐาน โรงพยาบาลได้พัฒนารูปแบบการบริการในด้านต่างๆ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ในอาคารให้เป็นสัดส่วนเพื่อปรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ เปิดคลินิกนอกเวลาราชการที่ให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ 7 วัน ดังนั้น ทุกครั้งที่เจ็บป่วย อยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ผู้ใช้บริการนึกถึง”

พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ ได้ชูการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้านของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในความเชี่ยวชาญหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านมะเร็ง ที่ได้นำเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI for Oncology ที่นำมาใช้ในการวางแผนรักษาแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ในการเปิดให้โรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศได้เข้าถึงบริการของระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวผ่านหน่วยการวางแผนรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิการรักษาได้เข้าถึงการวางแผนการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ามารับการรักษาสามารถปรึกษาโรคมะเร็งผ่านทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสามารถส่งข้อมูลปรึกษา และนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ด้านหัวใจและหลอดเลือด ที่มีเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดเพื่อการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจอย่างครบวงจร ด้านกระดูกและข้อ ด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อที่ครอบคลุมทุกด้าน ด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ อาทิ เบาหวานและต่อมไร้ท่อ ศูนย์โรคไต ศูนย์ทางเดินอาหาร สุดท้ายคือด้าน Imaging หรือภาพวินิจฉัยที่มีการให้บริการอยู่ 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ศูนย์รวมนวัตกรรมเครื่องมือการสร้างภาพวินิจฉัยขั้นสูงในระดับโมเลกุลทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคหัวใจอย่างครบวงจร เรียกว่าเป็น One Stop Shop Imaging ซึ่งมีทั้งเครื่องเพทซีที PET/CT และ เพทเอ็มอาร์ไอ PET/MRI เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่นำเข้ามาให้บริการตรวจวินิจฉัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและการผลิตสารเภสัชรังสีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเครื่องไซโคลตรอน อีกส่วนคือ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีด้านรังสีวินิจฉัยและร่วมรักษาที่ทันสมัยโดยนักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในอัตรากรมบัญชีกลาง

ด้าน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้กล่าวถึงการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์สุขภาพสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ผ่านเว็บไซด์และช่องยูทูป CHULABHORN CHANNEL ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักภารกิจทั้งด้านการแพทย์ การศึกษาวิจัยรอบรั้ววิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่มีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมถึงโครงการขับเคลื่อนต่างๆเพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจัดทำคอนเทนต์ผ่าน 2 รายการใหม่ ได้แก่ “PCCMS MED – MOMENT พลังขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางสุขภาพ” รายการสารคดีสั้นแนว Edutainment ที่จะพาผู้ชมไปดู ไปรู้ ไปสัมผัสเปิดประสบการณ์สู่โมเมนต์ของโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45 – 12.55 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และอีกรายการคือ “ท่องโรคกับหมอจุฬาภรณ์” โดยจัดทำเป็น 11 ตอนพิเศษในโอกาสครบรอบ 11 ปี เป็นรายการทอล์กที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลทางสุขภาพของโรคต่างๆ โดยมี 3 พิธีกรอารมณ์ดี โบ-ธนากร ชินกูล, อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ และลูกแก้ว-กรกมล ชิตพงศ์ ที่จะนำพาผู้ชมท่องโรคไปกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่งเสริมการสร้างคอนเทนต์สุขภาพเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยน Lifestyle สุขภาพให้เรื่องโรคร้ายต่างๆไม่ใช่เรื่องเครียดที่ทุกคนก็สามารถรับมือได้ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-11.30 น. ทางช่อง Youtube CHULABHORN CHANNEL หรือสามารถกดดูผ่านเมนู CHULABHORN CHANNEL ทาง LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทอล์กกับแพทย์จากศูนย์เต้านม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในตอน “โดนหักอกจนเจ็บใจ ไม่น่ากังวลใจเท่าเจ็บเต้านม”

สำหรับกิจกรรมครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังได้เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล พัฒนาคุณภาพด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยให้ก้าวหน้า เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมระดมทุนในแคมเปญ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ “สร้าง” ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ขนาด 400 เตียงของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอาคารการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการแพทย์แห่งนี้เป็นสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่และวิทยาลัยแพทย์เพื่อพัฒนาค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างแพทย์และบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนไทยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จัดสร้างอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการกลางปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับการจารึกชื่อในอาคาร “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” นอกจากนี้ ยังได้จัดทำชุดหน้ากากผ้าการกุศล 4 สี 4 ลายโรคไลฟ์สไตล์ ร่วมดีไซน์ by ISSUE ถ่ายทอดภาพพิมพ์ลายที่แสดงถึงการรณรงค์ป้องกันรักษาสุขภาพจาก 5 ศูนย์การรักษาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แก่ ลายDNAสีส้มจากศูนย์มะเร็ง ลายหัวใจสีแดงดำจากศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ลายเซลล์สีฟ้าจากศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง และลายสีชมพูแสดงถึงการรณรงค์สุขภาพในโรคทางสตรีจากศูนย์สุขภาพสตรีและศูนย์เต้านม โดยยอดบริจาคทุก 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ Gift Set ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย หน้ากากผ้าการกุศล 4 ลายโรคไลฟ์สไตล์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2 หลอด พร้อมการ์ดอวยพร

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่นใหม่ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ” ที่ทางมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 6 ภาพ เพื่อนำมาต่อยอดจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล หลากลายดีไซน์ หลากหลายไอเท็ม เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล ผ่านการสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่นนี้ โดยมีเหล่าคนดังร่วมกิจกรรมการกุศล อาทิ แมท-ภีรนีย์ คงไทย, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, วาววา-ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด โบ๊ท-ธารา ทิพา ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ และเหล่าสาวงามจากเวทีประกวด Miss Universe Thailand 2020 ซึ่งผู้บริจาคนอกจากจะได้รับของที่ระลึกที่สามารถนำไปมอบให้เป็นของขวัญแทนใจในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนี้ ยังสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีจำนวน 2 เท่าด้วย

ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล และสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่น หลากลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ” ได้ที่ ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือช่องทางออนไลน์ทาง LINE My shop @bhadrafoundation และ Shopee ค้นหาคำว่า มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านการโอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 236-1-00491-0 และธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 942-3-00099-2 ติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้จำนวน 2 เท่า ทาง LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.chulabhornchannel.com

………………………………….