ดรีมเวิลด์ ฉลอง 25 ปี ส่งมอบเครื่องเล่นเด็ก ให้กับโรงเรียน 6 แห่ง ผ่านกิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน “ ครั้งที่ 2

    

สวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเครื่องเล่นเด็ก สีสันสดใส พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียน 6  แห่ง ภายใต้กิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน”    ซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2561 นี้

นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์กล่าวว่า กิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน”   เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสฉลอง 25 ปี ซึ่งยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2     เป็นการมอบเครื่องเล่นเด็กในร่ม  พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน  จำนวน  6 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนวัดสระสองตอน จังหวัดฉะเชิงเทรา  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดหนองสรวง ( ถิรอุทิศ )    และโรงเรียนวัดตะเฆ่ ( ม่วงงามอนุเคราะห์) จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 48 จังวหวัดปัตตานี

“หวังว่าเครื่องเล่นดังกล่าว จะช่วยสร้างความสุข ความสนุกสนาน เป็นการเติมเต็มความฝันของเด็ก ๆ ที่ขาดหาย ให้กลับมาสวยงาม สดใส เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ  อีกทางหนึ่ง”

สำหรับกิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” ทางดรีมเวิลด์ยังมีเป้าหมาย ที่จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี

2561 นี้ สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ www.facebook.com/dreamworldpark