ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีน้ำท่วมขัง

จากสถานการณ์ที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง GISTDA ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18.21 น. พบพื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า) บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมแล้วมากกว่า 165,400 ไร่ โดยจังหวัดนครราชสีมายังครองอันดับหนึ่งที่พบพื้นที่น้ำท่วม 79,428 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 31,776 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี 22,502 ไร่ จังหวัดสุรินทร์ 13,860 ไร่ จังหวัดขอนแก่น 11,842 ไร่ ชัยภูมิ 4,345 ไร่ และจังหวัดสระแก้ว 1,737 ไร่ อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #ภาคตะวันออก #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ