หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี

Featured Video Play Icon

ธรรมาภิบาลภาครัฐ หมายถึงอะไร การปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างไร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้หรือไม่ คลิกที่ลิ้งค์เพื่อรับชม หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี กันได้เลย