อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เร่ง ‘เพาะกล้าไม้สายพันธุ์ดีกว่า 20 ชนิด’ สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า ให้‘เกษตรกร’จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ …

การปลูกป่าเศรษฐกิจ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยการปลูกป่าเศรษฐกิจจะเป็นการปลูกในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือในพื้นที่ที่ปลูกพืชเกษตรแล้วไม่ได้ผล “ป่าเศรษฐกิจ” ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนได้

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ จะประสบความสำเร็จ มีรายได้ตามที่คาดหวัง สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ ก็คือ “กล้าไม้” ที่จะปลูกต้องมาจากแหล่งแม่ไม้พันธุ์ดี มีการเพาะอย่างถูกวิธี มีการดูแลกล้าไม้ที่แกร่งสมบูรณ์ พร้อมที่จะปลูก ซึ่งเรื่องนี้ อ.อ.ป. มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้อยู่จำนวนมาก มีแหล่งแม่ไม้พันธุ์ดีอยู่ทั่วประเทศ ในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีจำหน่าย และมีศักยภาพจะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. อีกประเภทหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ผลผลิตและมีรายได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นอ.อ.ป. จึงจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงรุก ภายใต้ “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/สินค้าเป้าหมาย (Product Champion) ประเภท กล้าไม้เศรษฐกิจ ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการขยายธุรกิจการเพาะกล้าไม้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากสินค้าประเภท กล้าไม้ให้กับ อ.อ.ป. ตลอดจนเกษตรกรได้รับกล้าไม้สายพันธุ์ดี ที่มีคุณลักษณะลำต้นตรง (เปลาตรง) เรือนยอดเล็ก มีความต้านทานโรคและแมลงสูง ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการปลูกป่าเศรษฐกิจอีกด้วย

ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า กล้าไม้สายพันธุ์ดีที่ อ.อ.ป. พัฒนาขึ้น แบ่งตามการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ ได้ 2 ประเภท คือ ไม้โตช้า อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 15 ปีขึ้นไป ได้แก่ สัก, พะยูงไทย, พะยูงไหหล่ำ, แดง, มะค่าโมง, ประดู่, ยางนา, ตะเคียนทอง, นนทรี, มะฮอกกานี และไม้โตเร็ว อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 5 ปีขึ้นไป ได้แก่ มะขามป้อม, ฝาง กระถินณรงค์, กระถินเทพา, ยูคาลิปตัส รวมมากกว่า 20 ชนิด

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือเกษตรกร สนใจกล้าไม้เศรษฐกิจสายพันธุ์ดี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
– เขตบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3220 – 1565
– เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3831 – 1207

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
– เขตลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5422 – 8107
– งานสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 – 8750 – 4228