กรมเจ้าท่า คืนชีวิตท่าเรือปากคลองสาน เชื่อมระบบเรือ รถ ราง

กรมเจ้าท่า คืนชีวิตให้ท่าเรือปากคลองสาน พร้อมพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งธนบุรีและกรุงเทพฯ ด้วยการฟื้นฟูท่าเรือปลายถนนลาดหญ้า ให้กลับมารองรับการเดินทางของประชาชนจากรถไฟฟ้า BTS สายสีทอง ตามนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน และลดความหนาแน่นของการจราจร พร้อมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาท่าเรือปากคลองสาน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟื้นฟูท่าเรือปลายถนนลาดหญ้า ให้กลับมารองรับการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน และลดความหนาแน่นของการจราจร โดยมีการกิจกรรมร่วมกับหน่วยราชการและชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยชาวชุมชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ อาทิ ทาสีท่าเรือ โป๊ะเทียบเรือ เปลี่ยนพื้นศาลาท่าเรือ ขยายทางเดินทางเดินเข้าท่าเรือ ขุดลอกบริเวณปากคลองสาน พร้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางเดินเรือ อาทิ โป๊ะเรือเก่า เสาไม้ค้อ และหลักผูกเรือเดิม พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม และปลอดภัย อาทิ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ตัดแต่งต้นไม้ อีกทั้งเตรียมติดตั้งกล้อง CCTV และจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมเตรียมจัดหาเรือข้ามฟากระหว่างท่าเรือกรมเจ้าท่า-ท่าเรือปากคลองสาน โดยจะเริ่มทดลองวิ่งในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อรองรับประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีทอง ซึ่งมีกำหนดเปิดทดลองธันวาศกนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

นายวิทยา ยาม่วง เปิดเผยว่า ท่าเรือปลายถนนลาดหญ้า อดีตเคยเป็นท่าเรือที่ชาวชุมชนคลองสาน พื้นที่ใกล้เคียงนิยมใช้บริการเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งกรุงธนบุรี-กรุงเทพฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านพักข้าราชการกรมเจ้าท่า ได้ใช้บริการมายังท่าเรือกรมเจ้าท่า แต่ได้ถูกทิ้งร้างมากว่า 20 ปี อีกทั้งท่าเรือปลายถนนลาดหญ้ายังมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร 2 อย่าง คือ 1.เสาธงสัญญาณ และ 2. ป้อมป้องปัจจามิตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ควบคู่กับการขุดคลองผดุงกรุงเกษมต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ใช้ป้อมดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งเสาธงสัญญาณแจ้งข่าวเรือสินค้าเข้าของบริษัทใด ออกพระนคร ที่บริเวณปากคลองสาน ทั้งนี้ หลังจากจัดทำกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาท่าเรือปากคลองสาน” ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า จึงได้เปลี่ยนชื่อท่าเรือจาก “ท่าเรือปลายถนนลาดหญ้า” เป็น “ท่าเรือปากคลองสาน” เพื่อให้เกิดการจดจำ และสื่อถึงการใช้เรือเพื่อการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้สะดวกด้วยการสัญจรทางน้ำ

………………………………………………….