กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู“นวดไทย Nuad Thai” ภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า เตรียมเปิดงาน “นวดไทย” ครั้งยิ่งใหญ่ ณ วัดโพธิ์ เร็ว ๆ นี้

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชูนวดไทย Nuad Thai เป็นศาสตร์สากลที่ได้รับการยอมรับ พบว่า มีชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษาด้านศาสตร์การนวดไทยกว่า 2 แสนคน จาก 145 ประเทศ ทั่วโลก ล่าสุด ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พร้อมเตรียมเปิดงาน“นวดไทย”ครั้งยิ่งใหญ่ ณ วัดโพธิ์ ปลายเดือนตุลาคม นี้

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขับเคลื่อน “นวดไทย มรดกไทย มรดกโลก”เข้าสู่ UNESCO และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทางองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้นวดไทย (Nuad Thai) เป็นมรดก  ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หรือ Nuad Thai Intangible Cultural Heritage ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานนวดไทยระดับชาติ ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สภาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ดำเนินการพัฒนาหน่วยประเมินรับรองมาตรฐานนวดไทย ยกระดับสู่ Thai Wellness ควบคู่กับการจัดทำอัตลักษณ์ นวดไทย 4 ภาคได้แก่ ตอกเส้น ภาคเหนือ, ขิดเส้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหยียบเหล็กแดง ตบเหล็กแดง ภาคกลาง และ การนวดน้ำมันลังกาสุกะ ภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอบรมนวดไทย 372 ชั่วโมง สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 180 คน เพื่อให้เกิดการสืบสาน รักษา สืบทอด และความยั่งยืนตามเจตนารมณ์การเสนอและรับรอง  ของ UNESCO ภายใต้มาตรการ กลไกของชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของต่อไป

ศาสตร์การนวดไทย เป็นการนวดเพื่อการรักษา และการฟื้นฟูร่างกาย แต่ทั้งนี้  ผู้ให้บริการนวด ต้องเป็นหมอที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพและผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งการนวดเพื่อการรักษานี้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศและเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในสากลแต่การเข้าใช้บริการผู้ใช้ต้องพิจารณาหลายๆอย่างเช่น สถานบริการต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน และ ผู้ให้บริการต้องได้รับใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพ การนวดช่วยทำให้  การไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง  ดีขึ้น ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทำให้คลายจุดปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี  นอกจากการนวดไทยจะได้รับความนิยมในประเทศแล้ว ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยมเดินทางมาใช้บริการ มีคนไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่สมัครเรียนนวดแผนไทยในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่วัดโพธิ์ มีผู้สำเร็จวิชานวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ ไปแล้วกว่า 2 แสนคน จาก 145 ประเทศ เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมากแก่หมอนวดแผนไทยตามเมืองใหญ่ทั่วโลก

ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ปีที่ 5 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่  29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 พบนิทรรศการเปิดตัว “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”เวทีทางวิชาการ เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาชาติ “ประวัติการนวดฉบับวัดโพธิ์” โซนให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก  เวทีการอภิปราย เรื่ององค์ความรู้ทางวิชาการตำรับ ตำรายาไทย  พบการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรต่างๆ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคทั่วประเทศกว่า 40 ร้าน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

……………………………