ป.ป.ส. เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับประธานศาลฎีกาคนใหม่ พร้อมหารือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคำพิพากษาในคดียาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความความยินดีกับนางเมทินี ชโลธร ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา และหารือข้อราชการประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน

นายวิชัย กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานได้หารือข้อราชการร่วมกับประธานศาลฎีกาในประเด็นต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคำพิพากษาในคดียาเสพติดระหว่างศาลยุติธรรมและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการแก่ทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ขณะเดียวกันยังหารือถึงปัญหาข้อขัดข้องของโครงการคลินิกจิตสังคมในศาลชั้นต้นเพื่อลดการกระทำความผิดซ้ำ

นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อขัดข้องอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย

นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการทุกมาตรการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

————————————-
Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง