คาดการณ์เส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ”(พายุระดับ 5) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.

คาดการณ์เส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.