รฟม. ปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารจอดแล้วจรและลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารที่จอดรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจ  เนื่องจาก รฟม. ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์มามากกว่า 5 ปี รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริหารจัดเก็บเงิน ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมรถยนต์เข้า-ออก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบำรุงรักษาบริเวณอาคารและลานจอดรถที่ใช้งานมานานกว่า  14 ปี จึงทำให้ รฟม. จำเป็นต้องมีการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชั่วโมง
  2. ผู้ใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือน บริเวณอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว คิดอัตราค่าบริการ 1,500 บาทต่อเดือน และจะเพิ่มเป็นอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562  สำหรับอาคารและลานจอดรถที่เหลือทุกแห่งคิดอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ รฟม. ยังคงอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตามเดิม (ในอัตราค่าบริการ 2 ชั่วโมง 15 บาท) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร.      0 2716 4044

—————————————————————