อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานด้านการปรับปรุงดิน ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารราบที่ 7 และกองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดอินทรีย์ ได้แก่ ถั่วพร้า ปอเทือง ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563