ดาวน์โหลดแอป AirBkk ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองประจำวัน

(26 ต.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนมีประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ โดยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตามการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงหารือการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือค่าฝุ่นสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศปิดระหว่างเดือนธ.ค.63 – ก.พ.64 ด้วย

สำหรับในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรจะออกคำสั่งห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา 06.00 – 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – สิ้นเดือน ก.พ. 64 เพื่อลดมลพิษ PM2.5 จากควันรถ รวมถึงงดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมกันนี้ จะขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้งดจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งในช่วงเดือนธ.ค. 63 – ก.พ. 64 เช่นเดียวกัน หากสถานการณ์วิกฤตและค่าฝุ่นสูงต่อเนื่องเกิน 3 วัน จะพิจารณาให้ปิดโรงเรียนตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ในส่วนของการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารขนาดใหญ่ และรถไฟฟ้า ในช่วงวิกฤติที่มีปริมาณฝุ่นสูงจะห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างบริเวณนอกอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย แต่ในพื้นที่ปิดภายในอาคารยังสามารถทำได้ ทั้งนี้ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองครบทั้ง 50 เขตแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเพิ่มเติมอีก 20 แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่ไปใช้พื้นที่ออกกำลังกายได้รับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศภายในสวนสาธารณะว่าสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ เพราะการใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ตลอดเวลาขณะออกกำลังกาย อาจทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่กทม.ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เช่น การปลูกไม้ยืนต้น 2 ฝั่งถนนที่สร้างใหม่ และปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับฝุ่นบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆ ให้มากที่สุด การพ่นละอองน้ำในอากาศ การล้างทำความสะอาดถนนและใบไม้ และการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ล้อ ราง เรือ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com เฟซบุ๊ค : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเฟซบุ๊ค : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน AirBKK ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ android และ ios
……………………………………….