ครอบครัวรัตนเศรษฐ ลงพื้นที่อุทกภัย อ.พิมาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ณ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ท่าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา และท่านตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ ต.ธารละหลอด และ ต.ในเมือง มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลำพระเพลิง ส่งผลให้เข้าท่วมบ้านเรือนและมีผู้ได้รับผลกระทบ กว่า 500 ครัวเรือน แบ่งเป็น ต.ธารละหลอด (บ้านวังม่วง 75 ครัวเรือน, บ้านขามตามุข 90 ครัวเรือน) ต.ในเมือง (บ้านม่วง 85 ครัวเรือน, บ้านขาม 110 ครัวเรือน, บ้านประตูชัย 140 ครัวเรือน)

…………………………………………………