พช.นนทบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดปัจจัยสมทบองค์กฐิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500,005 บาท

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…