กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 6 แห่ง

วันที่ 24 ตุลาคม 563 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระนอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ จำนวน 58 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 83,299,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดการขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความแอดอัด ด้วยการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร มีการลงทะเบียนเข้าออกผ่านทางระบบไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีกำหนดจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถตรวจสอบทรัพย์ที่จะทำการขาย และลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าได้ที่ www.led.go.th