รมช.ธรรมนัส มอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จ.ลำปาง พร้อมมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 และบัตรดินดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานการมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และบัตรดินดี แก่พี่น้องเกษตรกร พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรได้รับ และมอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า “จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยจากการได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน และลำไยต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยจังหวัดลำปาง มีเกษตรกรที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าร่วมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 5,331 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ 18,996 ไร่ โดย รวมเป็นเงิน 38,000,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563”

…………….