“รมช.อธิรัฐ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้”

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนลำพระเพลิง ส่งผลให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนระดับนำ้สูงถึง 1 เมตร ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรหรือออกไปไหนได้ มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 347 ครัวเรือน แบ่งเป็น บ้านโนนไม้แดงเหนือ 112 ครัวเรือน, บ้านตะกุดขอน 120 ครัวเรือ และบ้านสามแคว 115 ครัวเรือน

คณะผู้ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
•ท่าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา
•ท่าน ส.ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต 8 จ.นครราชสีมา
•ท่านตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ