อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์ ททท. กรมเจ้าท่าพร้อมพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์ทีมงานกองวางแผนและผลิตสื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะโดย จ.ส.ท.กริช นนทฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนและผลิตสื่อฯ ถึงความพร้อมของกรมเจ้าท่า ในการพัฒนาท่าเรือให้เป็นมากกว่าท่าเรือ เพื่อรองรับการเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ท่าเรือกรมเจ้าท่า (ท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา) ตลาดน้อย กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถึงประวัติความเป็นมา จุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ตลอดจนการเดินทางมาท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในบริเวณกรมเจ้าท่าและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงย่านชุมชนตลาดน้อย ซึ่งในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาท่าเรือให้เป็นมากกว่าท่าเรือ โดยมีแผนงานและนโยบายการพัฒนาท่าเรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำในมิติต่าง ๆ อาทิ การยกระดับท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นสถานีเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง รถ ราง เรือ ระบบรถไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายคมนาคมแบบไร้รอยต่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและช่วยลดการแออัดของการจราจร เช่น ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้มีภูมิสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับพื้นที่ ทันสมัย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน ให้กับคนในชุมชนย่านตลาดน้อย พร้อมเป็นท่าเรือต้นแบบที่จะปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 ท่าเรือ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 – 2565 ซึ่งถือเป็น “10 ท่าเรือ ที่เจ้าท่าภาคภูมิใจ” นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาท่าเรือพระราม 5 และพระราม 7 ให้เป็นท่าเรืออัจริยะ (Smart Pier) พร้อมกันนี้ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเรือไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอีกทางเลือกของการใช้พลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศ สามารถสร้างรายได้หลายหมื่นล้านบาทต่อปี ภารกิจของกรมเจ้าท่าในการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือ จึงเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยกรมเจ้าท่า พร้อมเดินหน้าภารกิจพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

_____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203 E-Mail : PR@md.go.th