​“สถานีเรียนรู้การลงทุน” … จอดสถานีนี้ ลงทุนเป็น เห็นโอกาส

กลับมาอีกครั้งกับ “สถานีเรียนรู้การลงทุน” สถานีที่จะเปิดโลกการลงทุนของคนไทยให้กว้างขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติด้านความรู้ โอกาสการลงทุนหรือแหล่งระดมทุน รวมไปถึงมิติในการดูแลคุ้มครองผู้ลงทุน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยกลโกงที่มาในรูปแบบของการชักชวนลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่เปรียบเหมือนเป็นนายสถานี เตรียมจัด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ให้ผู้ลงทุนไทยได้พบปะกันในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

แนวคิดของ “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ได้เน้นส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทย ตัดสินใจลงทุนด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างรอบด้าน ตั้งแต่รู้จักตัวเอง เข้าใจประเภทสินทรัพย์ เข้าใจว่าการลงทุนที่คาดหวังว่าจะให้ผลตอบแทนสูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง รู้จักการปรับเปลี่ยนแผนลงทุน และรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยกลโกง ซึ่งในประเด็นหลัง “สถานีเรียนรู้การลงทุน” มีการติวและให้ข้อมูลอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับมือกับกลโกงในทุกสถานการณ์

ไม่เพียงเท่านั้น “สถานีเรียนรู้การลงทุน” พร้อมเปิดคลินิกระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ที่มองหาแหล่งทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องกับให้ธุรกิจ สามารถขอคำแนะนำเส้นทางระดมทุนในตลาดทุนจากเจ้าหน้าที่ได้ในทุกขั้นตอน เรียกว่า ครบ จบ ในงานนี้งานเดียว และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ลงทุนและภาคธุรกิจที่สนใจใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน ภายในบูธจึงแบ่งพื้นที่ “สถานีเรียนรู้
การลงทุน” ออกเป็น 6 โซนด้วยกัน ดังนี้

โซน Wealth Check : เป็นโซนที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสถานีทุกท่านสามารถตรวจเช็กสุขภาพการเงิน การประเมินความมั่งคั่ง ไปจนถึงการตั้งเป้าหมายการเงินตามหลัก SMART และวางแผนเกษียณอย่างเหมาะสม แถมด้วยกิจกรรม แชะ&แชร์ และรับของที่ระลึกติดมือกลับบ้านอีกด้วย

โซน Asset Allocation : ปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ลงทุนคือ ไม่ชอบความเสี่ยงสูง แต่มักจะอยากได้ผลตอบแทนสูง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่เข้าใจในหลักของการลงทุนที่ว่า เราควรกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ให้ผลตอบแทนแตกต่างกันด้วย ดังนั้น โซนนี้จึงเปิดให้ทดสอบความสามารถรับความเสี่ยงของตัวเองให้ผู้ร่วมงาน ด้วยการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) พร้อมแนะนำตัวช่วยสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน อาทิ แอปพลิเคชัน SEC Bond Check และเว็บไซต์ www.smarttoinvest.com แหล่งข้อมูลชั้นดี ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนไปจนถึงวางแผนเกษียณ

โซนรู้ทันภัยกลโกง : แน่นอน โซนนี้เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ลงทุนไทย มักจะถูกหลอกหรือชักจูงให้ลงทุนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น หากสามารถปกป้องตัวเองจากภัยกลโกง รู้ช่องทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ลงทุนอย่างมั่นใจ ก็น่าจะดีกว่า ซึ่งกิจกรรมของโซนนี้คือ การทดลองใช้แอปพลิเคชัน SEC Check First ค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาด ที่มาพร้อมมุม help center รับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.ได้

โซน SMEs/Startups clinic : โซนนี้เอาใจมือใหม่หัดระดมทุน เพราะ ก.ล.ต. จะเปิดเป็นคลินิกระดมทุนให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนจากตลาดทุน ด้วยเครื่องมือที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทั้งการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง การเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัด (PP-SME) รวมทั้งการระดมทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน

โซน SEC Story : โซนนี้ ผู้ลงทุนจะได้รู้บทบาททั้งในอดีตและปัจจุบัน ของ ก.ล.ต. ในการกำกับ พัฒนา และส่งเสริมตลาดทุน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน การดูแลผู้ลงทุน การกำกับดูแลตัวกลาง หรือส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบ Eco System ทั้งหมดที่จะเอื้อให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งลงทุนและแหล่งระดมทุนอย่างสมบูรณ์ที่สุด

โซนกิจกรรมสัมมนา : โซนนี้ เน้นกิจกรรมผ่อนคลายพร้อมเติมความรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น สัมมนาแบบรอบกองไฟ (fireside chat) ให้ความรู้การเงินการลงทุนหลากหลายประเด็นจากวิทยากรของ ก.ล.ต. และ influencer อาทิ โค้ชหนุ่ม money coach หมอนัท คลินิกกองทุน เป็นต้น และสามารถติดตามรับชมสัมมนาผ่านทาง facebook live ได้ที่เพจสำนักงาน กลต. และเพจ Start-to-invest อีกด้วย

“ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของ ก.ล.ต. คือ ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัว ใคร ๆ ก็ลงทุนได้ ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ นั่นคือ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ควบคู่ไปกับการมีความรู้ด้านการลงทุน (investment literacy) เพื่อต่อยอดเงินออมให้งอกเงย สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการเงินในทุกช่วงชีวิตได้ ทั้งนี้ ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมในสถานีเรียนรู้การลงทุนเฉลี่ยวันละ 150 ราย ขณะที่คลินิกระดมทุนมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้ามาสอบถามข้อมูลและร่วมพูดคุยแล้วกว่า 20 ราย” นี่คือสิ่งที่ เลขาธิการ ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ฝากมาถึงผู้ลงทุน และพร้อมเปิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว (Financial well-being) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พบกับสถานีเรียนรู้การลงทุน ได้ที่บูธ ก.ล.ต. ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20  (Money Expo 2020) ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2563 ณ  บูธ M9 อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

…………………………………………