รมต.พิพัฒน์​ ร่วมต้อนรับ​และนำคณะทูต​ เยี่ยมชมโครงการ​พัฒนา​พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ​ จ.ชุมพร

วันที่​ 24​ ตุลาคม​ 2563​ นายพิพัฒน์​ รัช​กิจประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ร่วมต้อนรับและนำคณะเอกอัครราชทูต​ นำโดย​ H.E. Ms. Itzel Karina Chen Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามา H.E. Mrs. Kjersti Rødsmoen เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์​ H.E. Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู​ เยี่ยม​ชม​โครงการ​พัฒนา​พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ – ชุมชนทุ่งมหา – ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร​ โดยมี​ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร​ นางปิ่นนาถ เจริญผล​ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้​ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ​ ณ​ จังหวัด​ชุมพร

รมต.พิพัฒน์​ กล่าว​ว่า​ โครงการศาสตร์พระราชาฯ เป็นการต่อยอดโครงการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นปีที่สาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยว​ โดยคำถึงถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ​New Normal และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผ่านการนำเสนอความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความโดดเด่นของเรื่องราวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีอัตลักษณ์การนำเสนอกิจกรรมที่มีคุณค่า และที่สำคัญคือการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณูปการของศาสตร์พระราชา ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งตลอดสองวันนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงไปกับเส้นทางท่องเที่ยว โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ​

………………………………