ชวนเที่ยวงานถนนคนเดิน ตลาดรักษ์โลก คลองลำไทร เขตหนองจอก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์

(23 ต.ค.63) เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสวนสันติ ถนนลำไพ เขตหนองจอก : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานถนนคนเดินคลองรำไทร ตลาดรักษ์โลก เขตหนองจอก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน และให้ประชาชน ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ ลดความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนในอนาคต

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายมาตรการด้วยกัน รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ในครั้งนี้สำนักงานเขตหนองจอกได้ร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดงานในวันนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีที่ทำการค้า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกให้ออกจากงานประจำ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ของดีของหนองจอกให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของชาวหนองจอกที่ร่วมกันจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พื้นที่อื่นๆ

สำหรับงานถนนคนเดินคลองลำไทร จัดขึ้นในวันที่ 23-25 ต.ค. 63 และจะจัดต่อเนื่องทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 16.00 – 22.00 น. พื้นที่จัดงานแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนวัฒนธรรมต่างถิ่น โซนวิถีวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่น โซนวิถีเกษตรท้องถิ่น โซนฟาร์มสัตว์และเครื่องเล่น โซนศิลปะริมคลอง และโซนกิจกรรมทางน้ำ กีฬาทางน้ำ ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา และศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก
——-